סקר סיכונים ובקרות

הסקר נעשה בשטח עצמו ובודק שלושה היבטים – את עמדת העבודה עצמה, ואת בעל התפקיד ואת התהליך עצמו.
זה נעשה באמצעות יותר מסוקר אחד ובשיתוף מנהל אחראי במקום תוך כדי תשאול עובדים וצילומו.סקר-סיכונים---מעיינות-בטיחות-לפוסט

לאחר ביצוע הסקר בשטח אנחנו כותבים את הדו"ח שכולל את גורמי הסיכון לצד הצילומים, הערכת רמות הסיכון שלהם, ואת הבקרות המומלצות על ידינו.

הבקרות מתחלקות לשני סוגים – בקרות הנדסיות ובקרות ארגוניות. בקרות הנדסיות מטרתן לטפל בגורם הסיכון בצורה טכנית כך שלא יגרום לפגיעה בעובדים. בקרות ארגוניות הן הדרכות, תצפיות, שילוט מאיר עיניים והוראות בטיחות לעמדת העבודה או לתהליך, שלטי איסור אל תעשה, נוהלי בטיחות, הסמכות – בניית מסמך הסמכה לעמדת העבודה או לתפקיד בהתאם לנוהל ההסמכות של הארגון. רק עובד שעבר הסמכה לעמדת העבודה או לתפקיד יוכל לעבוד בה. הסמכה מרועננת בדרך כלל אחת לשנה. בקרת הדרכה – הדרכה לעובדים חדשים או לכלל עובדי המפעל אחת לשנה כדי להבין סיכונים סביבתיים במפעל או להיזהר מפניהם, לעובדים ולקבלנים כאחד. כל קבלן או עובד קבלן שנכנס למפעל מקבל הדרכת אוריינטציה שבה מוסברים לו הסיכונים הסביבתיים שבהם הוא עלול להיתקל. תצפיות – לטעמנו היא הבקרה הארגונית החשובה ביותר ותפקידה לאתר נוהגי עבודה לא נכונים במטרה לשפרם. יש לזכור כי 85% מהתאונות נגרמים בגלל הגורם האנושי. התצפית נעשית על ידי מנהל לנוהג עבודה אחד תוך כדי שירות בתחנת העבודה, התמקדות רק בתצפית והתייעצות עם העובד. לאחר סיכום התצפית יעבוד המנהל את כל העובדים הרלוונטיים המבצעים נוהג עבודה דומה וידריך אותם בשיטת העבודה הנכונה.

כתיבת כל פרקי תכנית הבטיחות והגשתה ללקוח. הרכבת תכנית הבטיחות מתוך התיעוד והמסמכים שמתקבלים ממונה הבטיחו ומכל בעלי התפקידים הרלוונטיים.

כשירות משלים ניתן לקבל גם סקר מפגעים לכל עמדה או תהליך בה ביצענו סקר סיכונים.

תכנית הבטיחות תימסר ללקוח בהארד קופי ובעותק דיגיטלי.