במפעלים רבים כיום נשען מערך הבטיחות בעיקר על ממונה הבטיחות כלומר ממונה הבטיחות:
מוודא שכל העובדים הודרכו בהתאם לתכנון
מבצע מבדקי בטיחות יחד עם מנהלי הצוותים ומוודא שכל הפעולות המתקנות מיושמות
מוודא שכל העובדים עוברים את הבדיקות הרפואיות המתאימות
מוודא ביצוע בדיקות תקופתיותמוודא ביצוע ניטור תעסוקתי

מוודא ביצוע מבדקים של נוהגי עבודה

מוודא שלכל העובדים הרלוונטיים יש רישיונות והסמכות כגון: רישיונות מלגזנים, הסמכות לעבודה בגובה וכיו"ב

מוודא שמתבצע תחקיר לכל תאונת עבודה

וכיו"ב

חשוב להעביר את האחריות לבטיחות למנהלי היחידות נאירגוניות כלומר מנהלי הצוותים או מנהלי המחלקות. הם נמצאים בשטח כל הזמן, הם נמצאים עם העובדים ומכירים אותם ואת עבודתם, יש להם פוטנציאל גבוה להשפיע על העובדים, בידם הסמכות לבצע שינויים בנהגי העבודה והם יכולים להשפיע על האקלים הבטיחותי בסביבתם.

מניסיון שצברנו במשך השנים, כדי להעביר את האחריות למנהלים צריך להתחיל למדוד את ביצועי הבטיחות הפרואקטיביים שלהם. למדנו כי מה שלא מדיד לא ניתן לניהול. המדידה משקפת למנהלי היחידה ולהנהלה הבכירה את מצב הבטיחות ביחידה, יוצר תחרות בין היחידות ואף ניתן לקשור את ביצועי הבטיחות הללו ליעדים שנתיים ואף לתגמול כגון בונוס שנתי.

כדי למדוד את ביצועי הבטיחות חשוב שהדבר ייעשה בעזרת תוכנה ייעודית לניהול הבטיחות

אך קיים צורך להתאימה לאופי המפעל.
חשוב למדוד בעיקר פעולות פרואקטיביות כגון:
כמות המודרכים ביחידה ביחס לתכנון
ביצוע פעולות מתקנות של היחידה בהתאם ללו"ז שנקבע לביצועם
ציוני מבדקי הבטיחות ביחידה
ביצוע מבדקים ביחידה בהתאם לתכנון כולל מבדקים של נוהגי עבודה
כמות תחקרים ביחס למאורעות הבטיחות
כמות דיווחים ותחקירי כמעט ונפגע ביחידה
כמות העובדים ביחידה שעברו בדיקות רפואיות יחסית לתכנון
ביצוע בדיקות תקופתיות לציוד ביחידה ביחס לתכנון
ביצוע ניטורים תעסוקתיים ביחידה ביחס לתכנון
הסמכת עובדים ביחידה ביחס לתכנון
ביצוע בדיקה תקופתית של רישיונות עובדים ביחידה להם נדרשים רישיונות
ביצוע תכנון עבודה מוקדם לעבודות מסוכנות ביחידה
ועוד