הקמה וליווי מערך הבטיחות במפעל/תאגיד

 רישום ממונה בטיחות במשרד הכלכלה לכל מפעל שבו יש למנות ממונה בטיחות לפי חוק, או ליווי מערך הבטיחות בכל גוף לפי צרכיו ומטרותיו.
הליווי כולל גם ייעוץ ותמיכה על ידי יועצי בטיחות במגוון תחומים.
ביצוע סקר סיכונים מקיף של כל מתקני החברה ושל פעולותיה.

  • הדרכת מנהלים בשיטות הקמת מערך הבטיחות: הסבר על השיטה, הסבר על אחריות מנהלים, גיוס ההנהלה להטמעת ההקמה.בטיחות-בחברות-ותאגידים
  • החלטה על חלוקת גזרות אחריות בין מנהלי יחידות הארגון.
  • התאמת תכנית צעדים קטנים – קביעת מטלות בטיחות קבועות לכל יחידה בכל חודש, כמו בדיקות תקופתיות פנימיות, הזמנת בדיקות תקופתיות חיצוניות, הדרכות ותדריכים לעובדים, תצפיות על נוהגי עבודה, טיפול בפעולות מתקנות, מבדקי תשתיות, בדיקות לציוד בטיחות של העובדים.
  • מדידת ביצועים – כל יחידה תימדד על ביצועי הבטיחות שלה על ידי מדד. המדד הוא כלי ניהולי היוצר תחרות בריאה בין היחידות ומאפשר להנהלה הבכירה להתעדכן באופן שוטף בביצועי הבטיחות של כל יחידה.
  • הקמת מערך חירום – מערך החירום יכלול כוח אדם, ציוד, הכשרות ותרגיל.
  • כתיבת נהלים ארגוניים בשיתוף מלא עם הלקוחות וכל הנוגעים בדבר, כגון – נוהל עבודה עם קבלנים, נוהל קליטת עובד חדש, נוהל חירום, נוהל נעילה ותיוג, נוהל הגנת מכונות ועוד.
  • הפקת תכנית בטיחות בהתאם לתקנה החדשה.
  • ביצוע מבדקים ותצפיות על ידי מומחי בטיחות.
  • מחשוב מערך הבטיחות כדי לייעל את המעקב, השליטה והתיעוד של מערך הבטיחות. שירות זה ניתן גם לארגונים בהם כבר קיים מערך בטיחות. קרא עוד
  • הכנת תמציות מידע בדבר סיכונים בכל עמדת עבודה. הדבר משרת כמה מטרות: הסמכת עובדים לעמדת העבודה שלהם, הצבת שילוט עם הוראות בטיחות בעמדת עבודה.