בניית תכנית בטיחות שנתית וריענונה מדי שנה

מומחי מעיינות המתמחים בתחומי תעשייה שונים יגיעו אליכם לצורך הכנת תכנית בטיחות שנתית המותאמת לכם.
ההליך כולל ראיונות עם מנהלים בארגון כדי למפות את סקרי הסיכונים ולהחליט איזה מהם צריך.אנחנו נוהגים לערוך סקרי סיכונים בשלושה תחומים – סקרי סיכונים תחנות עבודה, סקרי סיכונים לתהליכים, סקרי סיכונים לתפקידים (JSA- Job Safety analisis). את העבודה מקדים שאלון שנשלח לממונה הבטיחות ולבעלי תפקידים בארגון לתיעוד רשימת הדרכות, תאונות וכל עניין הקשור לבטיחות במפעלכם.
המטרה היא להבין לעומק את התנהלות הארגון ואנשיו בתחום הבטיחות כדי להתאים את תכנית הבטיחות לפי נתונים אלה. שאלון ומסמכים דרושים לצורך הפקת תכנית הבטיחות בחברתכם