אנו מאמינים

בימינו אנו, אין חולק כי החלק בו מעסיקים חבים ניהול יעיל וטיפול בגורמי סיכון אליהם חשופים עובדים הולך ועולה. החקיקה מתרחבת וכן האכיפה צוברת תאוצה עם השינוי המתמיד בתפיסת האדם לערך החיים. חברות כיום חשופות לעלייה בפרמיות של פוליסות הביטוח שלהם כתוצאה מאירועים מחוללי הפסד וניהול רשלני.

אם נוסיף לכך את החקיקה הברורה והמגמות המשפטיות הרואות בנושאי משרה בתאגיד בעלי הסמכות והאחריות האמיתיים לבטיחות העובדים ולקיום מערך ניהול הבטיחות שמאפשר בפועל לדרגי הביצוע לקיים ניהול סיכונים יעיל, ברור למה חיוני להקים ולדאוג למערך בטיחות הנדרש לכלול מרכיבי ניהול הקבועים בחוק וכן מרכיבים אשר יאפשרו קיום ניהול סיכונים. אנו ממליצים, אם כך, לקיים את הנדרש מהחברות בתחום מערך הטיפול בתשתיות וסביבת העבודה, הטיפול בגורם האנושי וההתנהגותי, ובמערך מוכנות לחירום.

כחברת ייעוץ בטיחות מובילה בתחום זה חזוננו הוא להקים, להטמיע ולתחזק את מערכי הבטיחות בארגונים ובחברות בישראל, ולהביא אותן לכלל מצוינות בתחום הבטיחות והגיהות. אנשי מעיינות מלווים אתכם במקצועיות, במסירות ובדקדקנות המתבקשת בתחום זה, מבלי להתפשר על איכות השירות והקשב שאנחנו מעניקים לכם.

מה שלא מדיד לא ניתן לניהול
ניתן למנוע תאונות
ניתן לחסוך בהוצאות הבטיחות

השם שלך

האימייל שלך:

טלפון(לא חובה)

כיצד נוכל לעזור